Rinkaby förr

I Rinkaby socken ingick Rinkaby, Gälltofta & Horna  Stationssamhälle.

Rinkaby brann ner på 1600-talet. Bara kyrkan klarade sig.

I Rinkaby fanns ett andelsbränneri 1886-1949 samt ett andelsmejeri från 1880-talet fram till 1946. Även en ”holländarekvarn” fanns också fram till 1920-talet. Denna ersattes sedan av en ångkvarn.

Järnvägen anlades 1886, genom Rinkaby, och ett stationshus uppfördes öster om den gamla byn. På så vis växte ett nytt samhälle upp och senare växte de ihop till ett samhälle.

1899 blev tegelbruket Herkules en realitet tack vare järnvägen. Här fanns tillgång till god lera och sand. År 1900 tillverkades 3 miljoner murtegel av 36 arbetare.

Läs gärna  Fröken Hermelins revyvisa från 1944 som på ett finurligt sätt beskriver vad vi hade  Rinkaby det  året!  Klicka här!

Läs gärna Direktör Ola Perssons anteckningar från år 1924 om alla gårdarnas innehavare sedan laga skifte på 1840-talet.  Klicka här!

Läs gärna om hur lille Per Olssons gick och begärde laga skifte i Rinkaby socken och hur det gick till när bönderna fick reda på detta!  Klicka här!

Företag i Rinkaby – mitten av 1900-talet

 • Skrothandlare (mellan Norrbacka & Norregård)
 • Urmakeri (huset till vänster vid infarten till Legevedsvägen)
 • Ringdahls Taxi (mitt emot infarten till Torvvägen från v.118)
 • Bensinmack Coltex (huset precis norr om Ringdahls Taxi)
 • Rinkaby Motorverkstad
 • Kiosk (intill Rinkaby Motor)
 • Cykelverkstad (Nils Anderssons, återförsäljare av Monark, norr om Rinkaby Motorverkstad)
 • Toffelmakare (på Strädet)
 • Olssons Affär & Café  (till höger vid infarten till Gälltoftavägen)
 • Sven-Pers Affär (med frun Nanny, till höger vid infarten till Ola Perssons v. från Gälltoftav.)
 • Röda Kvarn/Mölla (mitt över Sven-Pers på Ola Perssons v.)
 • Bröderna Anderssons Affär (Snett över Sven-Pers, Gälltoftav.5)
 • Bensinmack Shell (intill Bröderna Anderssons affär)
 • Smedja (Gälltoftav.)
 • Yllefabrik (innan Vita Kvarn)
 • Vita Kvarn (Gälltoftav.)
 • Frisör (Intill Olssons Affär & Café)
 • Jönssons Affär & Speceri (idag antikvariat). Folke? hade affären, Millan specieriet (även pianofröken).
 • Linderbergs Affär (tog över efter Jönssons, Elsie & Hilding)
 • Skomakare (på nuvarande skolans parkeringsplats, han hade ett gummiben)
 • Holmkvists Smedja (längs stora vägen, söder om Linderbergs affär)
 • Kaffe Karlssons Café (bakom Holmkvists in på Mejerivägen)
 • Telefonstationen (snett över Kaffe Karlssons, på Mejerivägen 3, Gustav & Maria Pettersson)
 • Telefonkiosk (utanför telefonstationen)
 • Mejeriet (mitt emot stationshuset på Ola Perssons väg, blev post 1965 när stationen lades ner)
 • Stationshuset (mitt emot mejeriet, tågstation och hade även först posten)
 • Bondessons Café/Järnvägscaféet (Ola Perssons väg, även försäkringsförsäljare. En försäkring inkl. ½ li spiritusa, biljardspel)
 • Möllerstedts Snickeri (Ola Perssons väg, vid övergången in till barackområdet)
 • Charkuteri (Rignells väg 16)
 • Charkuteri (Åhusvägen 63)
 • Stjernkvists Bageri (Åhusvägen 55)
 • Nymans Affär (direkt till vänster vid infarten till Skjutfältsvägen)
 • Rinkaby Snickerifabrik/Josefs Snickeri (bakom det rosa huset på Åhusvägen)
 • Tage Elektriker (Anders Nils väg 3)
 • IOGT-salen (2:a tomten till höger på Sandsjöborgsallén, från Åhusvägen)
 • Folkets Hus (2:a tomten till vänster på Skjutfältsvägen, från Åhusvägen)

Är något företag missat? Maila till info@rinkabyshistoria.se

(Önskas tips på företag i Horna Stationssamhälle & Gälltofta också då de ingick i socknen)

Författare: Alexandra Karlsson 2014