Flygande Fästningen landar 1943

Engelskt Lancasterplan.
Enligt Hembygdens Jul 1978 landade flera skadeskjutna sådana i Rinkaby.
Bilder utlånats av: Sven Persson, återfinns även i Hembygdens Jul 1978.

”Den flygande fästningen” – The Flyinge Fortress, som var ett amerikanskt B-17 bombflygplan. Oklart är dock när och i vilket sammanhang som planet landat i Rinkaby.
Bild: Sven Persson, Rinkaby