Gårdsägarna 1750

Tavlan hänger i Rinkaby Församlingshem