En lektion i träslöjd – på Gälltoftamål

Da hände se ojn gång, öd Ola Måns Ola o Ågas Nesse hade blett så osams, så doij konne rakt inte li ingandra. Da hade börjat ojn gång når di möttes ude ve melkabryggan. Där hade di börjat divla om den nya skolan. Glöttarna skolle nu gå sju år i skola istället för sex, ha nu da skolle va bra för.

Ola Måns Ola tyckte öd da va rojnt galet som di ställde te da nu för tien. Nu ska ongana gå sju år i skolan. Ha nötte kan da va, sa han. Konne da inte raicka mä sex år nu länger. O sin på lördan ska di ha slöjd i fira timma. Ja har då aldri hört så galet.

Fast ska di gå den långa vajen te skolan, o sin ska di va där i fira timma. Sin ska doj gå emod hemmet. Då går hojla dan te ingen nötte, i stället för öd di konne hjälpa te lide hemmave.

Men Ågas Nisse tyckte da konne va bra mä slöjd i skolan. Taink så meed mä räfsepinga ojn behöver om höstana. O så va da vajl rätt bra om di finge lära se lide hånnala, sa han. Daj ä då så många som inte kan så meed som ”kreda ojn pinge o slå i ojn lort”.

Då ble Ola så förargad, o sa öd da va da dommaste han hade hört. Liasom inte ongana behövdes te o gallra moröder o annet. Men di bryr se vesst inte om ifall röderna bler gallrade eller inte.

Nesse sa då, liasom på sköj; då ä dä välj däfför som dina moröder sor ud som di gör. Fullt mä grajs o elände i dom.

 Ha är dä du sier?skreg nu Ola. Liasom inte mina röder ä så bra som dina. Du som knappt feck in din ru i höstas.

Ah da va da varsta jag har hört. Nu va Nesse så galen så han skreg och höppade höjt i väret. Da ska du sia, söm ölle har vatt sist i hojla byen. Men dä ä vajl inte så konstet, mä tocka ög som du har. Dina hajsta ä ju di sämste ”kackel” som finns.

Ingen kan veda hor dä hade slutat om inte Elias Laas hade kommet därförbi. Di bägge divlande ginge öd hår sett håll. Men di har inte snackat mä ingandra på över toå år.

Författare: Albin Persson

Publicerad: IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1987