Rinkabyalfabetet 1968

A nderssons Favörbutik,
på alla varor är den rik.

B ilisterna fin sikt ni gav,
när häckarna de klipptes av.

C yklar, mopeder och ännu mer,
hos Monark ni säkert ser.

D emontering av bilar går fort,
hos Nordströms i Gälltofta går det som smort.

E rik har ”grönt” att sälja,
det är bara till att välja.

F otbollslagets mål det var,
”upp till femman”,  men blev kvar.

G ymnastikens muntra kvinnor,
ropar: hektona så snabbt försvinner.

H älsovårdsnämnden är väldigt sträng,
Fårabäcks Havsbad fick rådet: stäng.

I OGT fått ny lokal,
nu blir hyran minimal.

J ulens grupper, kransar, blommor,
från Horna Handelsträdgård kommer.

K opparboden drar folk i skaror,
säljer bara gamla varor.

L inderbergs med bud och över disken,
säljer allt – från gryn till fisken.

M otorverksta´n vi inte ska glömma,
ett är säkert: vi den vill berömma.

N ästa affär: Hemcharkuteri,
fyllda diskar med godheter i.

O m ni spela vill biljard,
lugnt och skönt och ej hasard.

P elle Målare har bråttom,
men tid i jul får han nog gott om.

Q vick, Per Gunnar, en idol,
i varje match gör han ett mål.

R öda Korset syr och stickar,
pengarna till hjälp de skickar.

S ven Pers med sin nya skylt,
säljer allt – från salt till sylt.

T egelbruket är så tyst,
därifrån hörs ej ett knyst.

U tan kiosker det inte går,
korv med mos vi ej försmår.

V annerberga IF är kvar i femman,
– fast utan plan – det är dilemman.

X tra varmt, det inte stör,
om Hugo Svensson kopplat rör.

Y stra spelare från Viby,
sväva ny på femmans sky.

Z enier, astrar, rosor m.m.
från plantskolan i Gälltofta vi plantera.

Å keriet är bra att ha,
Ljungdahl kommer när han blir bra.

Ä r TV:n sönder, då allt är i moll,
ring Harrysson, Horna, tjugotvå, femtiotre, nio, noll.

Ö nskemålet Ni nu får:
Annonsera flitigt nästa år,
men om ni är nöjda med kriana
är priset fritt – dock ej under tian.
Lämnas in till Anna Strand,
varmt vill vi trycka Er givmilda hand.

Författare: Nils Ljunggren
Publicerad: IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1968.