Rekordtidig potatissättning år 1967

Ur Edvin Möllerstedts bokhäfte; ”Från flydda tider men även i nuet” 1989.

Det sägs att hästen är ”Kronans” och att man fick arrendera deras hästar under vissa perioder. /Admin