Köpebrev Folkets Hus & Mötesbilder


Stig & Anna Roskvist (Bengt Roskvists föräldrar) köpte fastigheten på nuvarande Skjutfältsvägen, Rinkaby, utav Missionsverksamheten den 19/10 1951. Efter en dag sålde de sedan den till ovan nämnda Rinkaby arbetarkommuns byggnadsstyrelse och representant Edvin Möllerstedt. Sedermera kom det att bli ”Folkets Hus” med mycket spel och dans samt lokal för Socialdemokraterna/SSU.

Foto: Har vänligen lånats ut av Bengt Roskvist, Rinkaby.


Vad handslaget gäller är oklart, men med lite fantasi skulle man kunna tro att det gäller ovanstående köp eller försäljning. Längst till vänster i bild är Stig Roskvist.

Bild: har vänligen lånats ut av Bengt Roskvist, Rinkaby.


Ett utav alla de möten, av olika slag, som hölls i Folkets Hus. Vid bordets kortända ses Edvin Möllerstedt med klubban i hand. Till vänster om honom ses Stig Roskvist.

Bild: Har vänligen lånats ut av Bengt Roskvist, Rinkaby