Rinkaby Församlings Likvagn

Innan bilismens genombrott fanns inom varje kyrkoförsamling en likvagn. Vid begravningen var det alltid någon lantbrukare, som var behjälplig med hästar och kusk vid den sista färden till viloplatsen. Likvagnen från Rinkaby donerades på sin tid till Hembygdsgården, Kjuge Kull, där den nu står som museiföremål. Bilden ovan är tagen den 12 maj 1935 på nr 9 Rinkaby (Norrbacka) då Nils Håkanssons stoft lämnar hemmet för sin färd mot Rinkaby Kyrka. Hästarna är Ola Anderssons, och vid tömmarna Nils Vesterdahl.

Bild: IOGT-föreningen Hembygdens Jul 1987