Gamla dialektord från Rinkabytrakten

De ord och uttryck från en gången tid, som jag här antecknat, gör inte anspråk på att vara uttömmande i ämnet på något sätt. Det skulle bli allt för omfattande att försöka sig på något sådant på några sidor i en tidning. Kanske kan det ändå intressera läsarna att se, på vilket språk våra fäder och mödrar uttryckte sig i en tid, som inte är allt för avlägsen från vår egen. Säkerligen kommer många av läsarna att känna igen vissa ord och talesätt. För att underlätta uttalet för dem som inte är insatta i denna dialekt, vill jag påpeka, att jag använder dubbeltecknade ”aa” för att beteckna kort a-ljud /a som i katt/, där uttalet kan vara tveksamt. Sje-ljudet stavas alltid sj och tje-ljudet tj. Diftonger tecknas så, att varje bokstav skall uttalas var för sig/ t.e.x. ta-o-ng, både a och o skall höras/.

VÄXTER:

•Haana-kömma = Gullviva
•Rävarompa = Mjölkört
•Hånna-fes = Stånds
•Bonna-fes = Geranium
•Ru = Råg
•Oede = Vete
•Hinnebär = Hallon
•Jorbär = Jordgubbar
•Stickelbär = Krusbär
•Klanke-borra = Kardborre
•Marre-Pytta = Tusensköna

DJUR:

•Tjätta = Honkatt
•Tjälling = kattunge
•Dröfta-Katt = Vildkatt
•Agor-Höna = Nyckelpiga
•Mull-Syrk = Mullvad
•Hajst = Häst
•Alika = Kaja
•Skaade = Skata
•Sla-Hög = Hök/Falk
•Igger = Ekorre
•Tocke = Tupp
•Gaade-Vippa = Sädessärla
•Sommar-ful = Fjäril

MAT:

•Sybes-mad = Soppa
•Sting-Kagor = Plättar
•Smöormad = Smörgås
•Ajbel = Äpple
•Traj-Päror = Päron
•Päror = Potatis
•Sur-Melk = Filmjölk
•Deppa = Sås
•Drecka-Syba = Ölsupa

UTTRYCK:

•Albue = Armbåge
•Age-Puda = Åkdyna
•Aukövnad = Avsvimmad
•Broge-Man = Brudgum
•Bålnat = svällt upp/ bågnat
•Fåhualet = skrämmande
•Fesla = skvallra
•Gål = Golv
•Glöttig = barnslig
•Grätten = kräsen
•Halsjedet = slarvigt
•Halära = Slampa
•Hillig = matglad
•Hajbenblajst = upprörande
•Illbattig = envis
•Jora-Mor = Barnmorska
•Moakel-Magad = äckelmagad
•Kreda = tälja
•Låmmedug = Fickduk/näsduk
•Legepycke = Leksak
•Måjas = retas
•Pibesill = Gnällmåns
•Patta-Glött = Spädbarn
•Pycke = Pynt
•Romlebloss = Fyllekaja
•Snåbelfodad = drumlig
•Sprätthög = snobb
•Tjeberlätt = gnällig
•To = Kel
•Tajblig = tafatt
•Tosaforor = Stollerier
•Trättedry = en som skulle ha sista ordet
•Trulka = gräla, tjata
•Villbatting = Slagskämpe
•Ännavänt = bakvänt
•Örtapotta = Blomkruka.
•Atig = konstig
•Aarpas = retas
•Baajla = dricka kopiöst
•Däga = Flicka
•Dratta = falla
•Döa-Knaajken = dödsstöten
•Fer = Fura
•Habba = glöfsa i sig
•Håse-Speda = Strumpa
•Håbbig = arg, sur, tvär
•Håcken = vilken
•Koaalmig = äcklig
•Kryckebröstare = Odugling
•Maava-Plauga = magont
•Mörkemasse = fantasifigur för mörkerrädsla
•Negel = Nyckel
•Nägen = naken
•Paddeperling = Grodyngel
•Pårred = okammad
•Rävamätta = Skrovmål
•Slög = slukade
•Skåd = sköt
•Skräna = gråta
•Stöe-Käpp = Promenadkäpp
•Spegesill = salt sill
•Spegefläsk = rökt fläsk
•Slaajting = släkting
•Spraga = knastra
•Skräppa = Skryta
•Snoskaunk = om sig & kring sig
•Tjälendagge = Kälgris
•Trynamåjl = snus

Författare: Albin Persson
Publicerat: IOGT-föreningens Hembygdens Jul  1980 & 1981