Upp till kamp – SSU-möte i Folkets Hus

Upp till kamp med Rinkaby SSU!
Möte i ”Folkets Hus”. Till höger om talarstolen ses Lennart Rudolfsson.

Foto: Har vänligen lånats ut av Bengt Roskvist, Rinkaby.