Galleri

Här kommer det att samlas de bilder som är publicerade i olika texter på hemsidan.
(sidan är under uppbyggnad)
info@rinkabyshistoria.se !
Författare: Alexandra Karlsson 2014

Bilden visar kyrkoherde Ågårdh med konfirmationsklass i Viby år 1922. Ågårdh var ju även kyrkoherde i Rinkaby kyrka.
Bild lånad av: Margareta Martinsson Rinkaby

Försvarets Flygfoton Rinkaby 1961
Försvarets Flygfoton Rinkaby 1953
Försvarets Flygfoto okänd årgång
Rinkaby Skjutfält Bilder 1920-1947


Bild: Hembygdens Jul 1988


Bild: Hembygdens Jul 1986


Bild: Hembygdens Jul 1986


Bild: Hembygdens Jul 1986Bild: Hugo Carlssons sammanställde häfte av Ola Perssons minnesanteckningar.

Bankdirektör/Direktor/Riksdagsman Ola Perssons grav vid Rinkaby Kyrka.
Bild: Alexandra Karlsson

Bild: Karl-Bertil Karlberg
Här ses Alfons Karlbergs fantastiska trädgård i Rinkaby. I bakgrunden ses nya skolan.