En gammal lanthandel – ”Sven-Pers”

År 1885 arrenderade byggmästare och timmerhandlare Nils Mårtensson nr 29:19 i Rinkaby. Där byggde han en liten butik och startade affärsrörelse. I denna affär sålde han varor, som var aktuella på den tiden, såsom soda, såpa, fotogen, snus, kaffe, toppsocker m.m. Han hade även en del järnvaror; spik och verktyg av olika slag. Denna lanthandel hade Nils Mårtensson till år 1899, då han sålde den till min fader Per Svensson. Köpesumman var 1.000 kr, och för denna summa fick han butik, varor samt en del möbler. Tomten friköptes år 1929.

Under den tid mina föräldrar drev affären utökades varusortimentet efter hand. Nils Mårtensson övertalade mig att börja med vedförsäljning år 1929. Han lånade mig 1.000 kr som startkapital. Därefter följde han med mig till skogsbygden och rekommenderade mig för vedhandlarna där.

År 1931 övertog jag affären i Gälltofta efter Ivar Andersson. Sju år senare byggde jag ny affär, sedan jag sålt den gamla till Lisa Nilsson. Mina båda systrar skötte den nya affären, några år därefter arrenderade jag bort den.

För två år sedan köpte Kronan fastigheten. Mina föräldrar drev den gamla lanthandeln i Rinkaby till år 1934, då jag övertog den. Vedförsäljningen hade jag sedan några år tillbaka. Rörelsen växte till att omfatta en full speceriaffär med alla tänkbara varor, även textilier, fodervaror, gödning och glasning av fönster ingick i sortimentet.

År 1940 gifte jag mig och fick då god hjälp av min fru. Familjen växte och affären med bostad var gammal även för liten. Därför byggde vi nytt hus år 1945 på samma tomt, det innebar större affärslokal, lagerutrymme och bostad.

Det är många trogna kunder, som handlat i affären under årens lopp. Främst är det byns befolkning som handlat här, men även kunder från byarna intill har kommit. Flygskolan och militären f.ö. har också tillhört våra kunder. År 1972 upphörde affären, då min fru och jag gick i pension.

Kunden som här expedieras den sista dagen i affären, är Sven Nilsson, som bland mycket annat har konstruerat det förnäma astronomiska uret i vår kyrka.

Vi tycker att det gångna åren som handlare, har varit enbart angenäma, och den kontakt vi fått med bygdens folk är och förblir ett ljust och vackert minne,

Sven Persson
Publicerat: IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1981