Välkommen

 – för att bevara, föreviga och berätta vidare historier från  Rinkaby Socken i  Skåne.

Texterna handlar om personer som lever/har levt i socken och ”historier om svunna tider i Rinkaby Socken, Skåne.

En del texter är skrivna utifrån egna intervjuer  & andra är återgivna. I de fall texten/bilden är återgiven uppges ALLTID författare/ägare och publiceringsställe.

”Hembygd är faders och farfaders tid
Hembygd är levande samtid
Verksam i brinnande tid.
Hembygd är sagan och sången
Sjungen en midvinterkväll
Sed ifrån fäderna gången.
Vårträd med löviga gången
Skuggande lantliga tjäll”
Sven Almquist.

Vill du dela med dig av din historia/historier?

Administratör: Magnus Enarsson

Allt innehåll: Alexandra Karlsson

Mail: info@rinkabyshistoria.se 

Tele: 0708-329 709