Rinkabys Gillesvisa 2014

Mel: Skånska slott och herresäten

På Hammarsjöns östkust vi har våra jordar
Med päror och bedor och angus i hjordar
De som färdas längs 118 får underskön vy
I sandflyktens hjärta där ligger vår by

Tobak och sparris har odlats i mängder
Torv har ju brutits och delat marken i längder
Knekten han tränas att skildra gevär
Himmeln på jorden vi lovar och svär

På kronans domäner bland bomber och tallar
Höres Tobbe och Kristian på kossorna kallar
Både skottar, japaner och australiensare finns
Friskatorpet har kött så som anstår en prins

Hos riksdagsman Gunnar numera huserar
Experter på päror och hur man planterar
För alla som Norrvik passerar med bil
Kan njuta av infart prydd av stenar och pil

Mellan dammar för tegel ett arbete pågår
Att riva ett glashus tar mer än ett halvår
Hos makarna Pålsson det bliver så fint
Rosendal dock har visats, kan vara småklint

På Alfåkras sandstäpp man känner sig kallad
Att förse vårat madbor med dill, lök och sallad
Från tidigt på morgon till sent ut på natt
Köres traktorer utan handen på ratt

Norregårds päror är prima primörer
Gåsflockens kackel vill slippa hörer
På ISO och IP och Sigill de har koll
Kopplar gärna av genom att rulla en boll

Att bygga ett hus eller rensa ett dike
Inhysa häst från den fattige eller den rike
På Massagården där löses ju allt
Från lösa tak till en häst som har blivit så hallt

På Sjövången hundarna höres ju skalla
Och avvanda kalvar på kossorna kalla
Avel med angus och hästar här finns
Hoppas vi något från majgillet minns.

Text: Jens Fjelkner, år 2014.