Korrekturläsning av Hembygdens Jul 1985

Några av Eldsjälarna bakom Hembygdens Jul-tidningarna som gavs ut 1966-1990 av Rinkaby IOGT-förening.

Ur Edvin Möllerstedts bokhäfte; ”Från flydda tider men även i nuet” 1989.