Ojjt Päregille – på Gälltoftamål

Når allting va i huse o pärorna va opplockade hos Ola Laasas, ble da tal om dans på gillet. Di onge tyckte da skole ble dans, men ingen velle städa loen, för da va så möget o rälet där. Brädorna va ojämna o lå hid o did. Knaggana kröb opp i väred ätte alla säalassen som hade agets ing där i många Harrans år. Men då to Emma, huedpigen på stället, ojn kåst o sobade loen rojn frå lackaväv o mög, så da ble rektet hunelet. Sin på koillen når husets fölk o alla päreplockarna hade slutat gillet, geck alla ud på loen o dansade. Då hade alla byens pigor o drainga, frå die andra gårdarna samlats i ojn stor bonke ude på gåren. Mecklas Agust spelade dragspel, o själve Ola Las Nesse va oppe ojjt sla. Öd golet va ojämnt rojjdes inte. Alla hade bytt klär o tatt lärsko på se. Agust feck ojn toåkrona för han spelade så lainge. Di tyckte alla da hade vatt ojjt meed bra päregille.

Författare: Albin Persson

Publicerad: IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1987