Sista kommunfullmäkte i Rinkaby år 1951

Ur Edvin Möllerstedts bokhäfte; ”Från flydda tider men även i nuet” 1989.

Stig Roskvist har skrivit ned namnen på personerna.