Gälltofta – Gods & Gårdar 1943

Gälltofta 1.2

Areal: total 69,7 har åker. Tax.-v. 49.100.
Man- och ekonomibyggnad uppf. 1867.
5 hästar, 1 tjur, 19 kor, 10 ungdjur, 2 moderssuggor, 20 gödsvin, höns till husbehov. Gårdens förste kände ägare är nuv. förvaltarens svärfaders farfader Nils Månsson, vilken efterträddes av sonen Nils Nilsson, vilken i sin tur efterträddes av sin son Måns Nilsson. Nuv. äg. Tillträdde 1929 efter sin broder, vilken innehaft egendomen sedan 1903 o. nu är förvaltare å densamma.
Ägare: Nils Svensson, Horna.
Förvaltare: Sven Svensson f. 1880, Son till Sven Jönsson o.h.h. Hanna Jonsdotter. Gift 1903 med Anna Månsson f. 1881, dotter till Måns Nilsson o.h.h. Karna f. Bondesson. Barn: Signe Anna Maria f. 1909.

 

Gälltofta 2.7 Oredslund

Areal: Totalt 67,3 har, därav 62,3 åkermark. Tax.-v. 41.400.
Manbyggn uppf. 1836. Stall, ladugård och loge uppf samtid. Sädeslada 1916.
4 hästar, 1 tjur, 12-13 kor, 10 ungdjur, 30 gödsvin, 3 bisamhällen. Gårdens förste kände ägare är Mårten Faijersson född på 1690-talet. Efter honom kommo: sonen Faijer Mårtensson f. 1730-talet, sonen Ored Faijersson f. 1772 gift med Kerstin Larsdotter, sonen Mårten Oredsson f. 1810, gift med Ingar Matsdotter, sonen Faijer Mårtensson samt slutligen dennes son nuv. äg.
Ägare: Matts Fajersson f. 1878. Son till Faijer Mårtensson o.h.h. Anna f. Nilsson. Gården arrenderas av svågern Axel Bengtsson.

 

Gälltofta 2.9 Hasslegården

Areal: Total 12 har åker. Tax.-v. 17.300.
Man- o ekonomibyggn uppf. 1910-11.
2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 moderssuggor, 4 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1930 genom köp av nuv. äg.
Ägare: Fritz Witzell f. 1889. Son till Johan Witzell o.h.h. Hanna f. Ljung. Gift med Anna Elisabeth Falch f. 1898, dotter till Sven Falk o.h.h. Elna f. Olsson. Barn: Helge f. 1922, Helen f. 1931, Johnny Lennart f. 1934.

 

Gälltofta 2.14

Areal: Total 14 har åker. Tax.-v. 9.500.
Manbyggn uppf 1923 av nuv äg. Ekonomibyggn uppf 1932, stall och svinhus 1943.
1 häst, 4 kor, 2 ungdjur, 1 moderssugga, 4 gödsvin, ett 30 –tal höns.
Gården till släkten 1921 genom köp av nuv. äg.
Ägare: Karl Juhlin f. 1890. Son till Johan Juhlin o.h.h. Sigrid f. Andersson. Gift med Anna Maria Persson f. 1893, dotter till Per Andersson o.h.h. Kerstin f. Welin. Barn: Lilly f. 1914, Ebba f. 1918, Tage f. 1928.
Ägare: Medl. Av R.L.F genomgick Slättängs körskola 1908-09 samt har varit anställd som kusk hos friherre Barnekow å Sinclairholms Slott.

 

Gälltofta 2.20 Lerdala

Areal: 11 har åker. Tax.-v. 15.200.
Man- o ekonomibyggnad uppf. 1930.
2 hästar, 3-4 kor, 2 ungdjur, 2 moderssuggor, 2 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1936 genom köp av nuv. äg.
Ägare: Sven Carlsson f. 1885. Son till Karl Svensson o.h.h. Kerstin f. Olsson. Gift 1920 med Ida Svensson f. 1897, dotter till Sven Nilsson o.h.h.  Elna Persdotter. Barn: Karl Bertil f. 1920, Sven Ingvar f. 1930. Fosterbarn: Anna Linnea f. 1913, Karl Allan f. 1919.

 

Gälltofta 2.21 Almelund

Areal: Total 11,5 har åker. Tax.-v. 16.400
Man- och ekonomibyggn uppf. 1930.
2 hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 1 moderssugga, 4-5 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1930 genom köp av nuv. äg.
Ägare: Herman Johansson f. 1895. Son till Johan Jönsson o.h.h. Elna Andersdotter. Gift 1918 med Emmy Nilsson f. 1893, dotter till Nils Svensson o.h.h. Hanna f. Jeppsson. Barn: Anna Elisabeth f. 1920.

 

Gälltofta 2.21 Almelund

Areal: Total 11,5 har åker. Tax.-v. 16.400
Man- och ekonomibyggn uppf. 1930.
2 hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 1 moderssugga, 4-5 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1930 genom köp av nuv. äg.
Ägare: Herman Johansson f. 1895. Son till Johan Jönsson o.h.h. Elna Andersdotter. Gift 1918 med Emmy Nilsson f. 1893, dotter till Nils Svensson o.h.h. Hanna f. Jeppsson. Barn: Anna Elisabeth f. 1920.

 

Gälltofta 3.37

Areal: total 9 har. Tax.-v. 10.000.
Manbyggn uppf. 1832 av nuv äg farfader. Stall, ladugård och loge upp 1832, restaurerat 1891.
2 hästar, 2-3 kor, 2 ungdjur, 8 gödsvin, höns till husbehov. Gården till släkten genom nuv. äg:s farfaders farfader. Den övertogs efter honom av hans son Mattis Mårtenson, vilken efterträddes av sin son Jöns Mattisson. Dennes son Anders Jönsson tillträdde 1890 o . efterträddes 1923 av nuv. äg.
Ägare: Nils Andersson f. 1892. Son till Anders Jönsson o.h.h. Malena f. Nilsson. Gift 1923 med Olga Dorotea Andersson f. 1896, dotter till Anders Persson-Lagergren o.h.h. Karna f. Jönsson. Barn: Inga Margareta f. 1924, Carl Axel f. 1928. Dottern Inga Margareta genomgick Önnestads Folkhögskola 1942-43.

 

Gälltofta 4.2

Areal: total 55 har, därav 50 åkermark. Tax.-v. 39.700.
Man- o ekonomibyggn uppf 1910-11.
4 hästar, 2 unghästar, 11-12 kor, 10 ungdjur, 30 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1929 genom köp av nuv. äg.
Ägare: Nils Joel Persson f. 1887. Son till Hans Persson o.h.h. Hanna Persdotter. Gift med Anna Maria Mårtensson f. 1893, dotter till Nils Mårtensson o.h.h. Elna Andersdotter. Barn: Hans Erik f. 1929, Nils Ingvar f. 1931, Carl Axel f. 1935.
Äg: Led. Av skolstyrelsen, samt barnav.-o. familjebidragsnämnd. Har genomgått Önnestads Lantmannaskola samt kontrollassistentkurs. Hustrun har genomgått Tollarps Lanthusskola.

 

Gälltofta 4.22

Areal: 2,5 har åker. Tax.-v. 5.600.
Man- o ekonomibyggn uppf. 1867. År 1822 inköpte Kristen Månsson gården av sin fader Måns Andersson o.h.h. Barta Kristensdotter. År 1870 tillträdde Kristen Månssons son Per Kristensson, som innehade egendomen till 1912, då sonen Bonde Persson köpte den. År 1937 såldes största delen av arealen till flygförvaltningen.
Ägare: Bonde Persson f. 1876. Son till Per Kristensson o.h.h. Lina f. Bondesson.
Husföreståndarinna: Olu Persson f. 1873. Syster till äg.

 

Gälltofta 20.1

Areal: Total 45 har, därav 35 åkermark. Tax.-v. 47.500.
Manbyggn uppf. 1912 av nuv äg. Stall, ladugård och loge uppf. 1911-12.
6 hästar, 10 kor, 8 ungdjur, 4 moderssuggor, 10 gödsvin, 50-tal höns. Traktordrift.
Gården till släkten genom nuv. äg faders faster Elna Mårtensson, gift med Per Larsson, död på 1850-talet. Nuv äg har övertagit egendomen efter sin fader. På Carl XII:s ägdes den av översten von Binong, vilken erhållit densamma som utmärtkelse för sina krigiska bedrifter. Tre skattehemman ha tidigare hört hit. Nuv. äg. Härstammar från den gamla Falkasläkten i Östergötland, av vilken tre bröder voro lagmanssöner. En av dem stupade i slaget vid Klisow. En del fornsaker har hittats å ägorna.
Ägare: Nils Mårtensson f. 1887. Son till Mårten Nilsson o.h.h. Karna f. Persson. Gift med Elin Nilsson f. 1890, dotter till Nils Svensson o.h.h. Nelly f. Björnsson. Barn : Nils Malte f. 1914, Karl Erik f. 1916, Ingrid f. 1919, Anna-Maj f. 1923, Elsa Karin f. 1929.
Ägaren har innehaft åtskilliga komm. Förtroendeuppdrag. Genomgick Önnestads Folkhögskola 1904-05 samt Skånska Lantbruksskolan 1908-09. Äg:s fader var nämndeman, landstingsman, ordf. i komm. Nämnd, kyrkovärd i Rinkaby 1880-1937 samt vidare bankdirektör, direktör för länets tobaksodlarförening och stiftare av Rinkaby Mejeriförening.