Gymnastikuppvisning 1959

1959 var det gymnastikuppvisning på skjutfältet. Ledare var Karin Nilsson (f.d. Fjelkner).

Foto: Har vänligen lånats ut av Bodil Persson, Rinkaby.