Kyrkgrinden

När seklet det var nytt, det stämma var om söder grind till kyrkan vår. Den gamla utav trä hade ruttnat bort. Kyrkvärd vår han sade enkelt klart. ”En dyrbar grind där ej behövs, blott fatti folk från detta håll de kommer in, allt folk av börd och stånd de kommer in från store port, jag tala skall med smeden ny, en billig grind han göra kan”, och så beslutet blev.

Smedmästar Holmkvist då var ny, myndig kyrkvärd kommer in, ”En billig grind du göra skall, till söder mur vid kyrkan vår, en dyrbar sak där ej behövs, blott enkelt folk där kommer in”. Myndig man han var och folk det lyda hade han lärt. Blott yngling smeden var och vred han blev, han bodde själv söder om.

Han stod vid städet sitt med hammaren i hand, rygg var rak och stämma hans var morsk. ”För fatti folk en grind jag göra kan men det jag inte vill, om grind jag gör den skall en heder bli för mig och kyrkan vår, om ej, låt fatti folk gå utan grind”, så talte smeden ung.

”Vad skall den kosta den grind du göra vill”? ”Sexti sjutti kronor minst”, smeden svarte raskt. Sparsam bonde kyrkans peng han sköter, som de egna vore, smedens ord han tycks begrunda. ”Gör som du vill”, han säger kort.

För smed och kyrka vår, den grinden blev en heder och Herran vår han styrde om, att kyrkvärd sover gott vid grind där endast fatti man han kom.

Författare: Rink Swede

Publicerad: IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1971

Administratörs kommentar: Han som beställde grinden var ägaren till Massagården – Mats (gift med Johanna – ”Massafruen”)
Här på bild, Tack till Malin & Christian Östh för bilden av de tidigare ägarna av Massagården!