Lindebergs affär får ny ägare!

Ur Edvin Möllerstedts bokhäfte; ”Från flydda tider men även i nuet” 1989.
(Oklart vilken tidning artikeln publicerades i)