Rinkaby – Gods & Gårdar 1943

Här publiceras bild och text ur Svenska Gods & Gårdar (Skåne nordöstra delen) 1943 skriven av Wald. von Sydow & Sten Björkman, Uddevalla.

Rinkaby 1.2, Horna (Rörbäckagården)
Areal: Total 46har, därav 21 åker. Tax.-v. 25.900.

Byggnad nerbrunno 1868. Stall ladugård och loge återuppf. 1869. Manbyggn. 1876. Dåvarande ägare Fajer Jönsson f. 1833, d. 1922, testamenterade ¼ av gården till kommunen. F.n. hålles ingen djurbesättning., enär gården drives i sambruk med Gälltofta 2.7 Oredslund. Gården till släkten 1921 i arrende.

Arrendator: Axel Anton Bengtsson f. 1886 (genomgått Hammenhögs Lantmannaskola). Son till Paul Bengtsson o.h.h. Cecilia Olsdotter. Gift med Ingrid Faijersson f. 1882, dotter till Faijer Mårtensson o.h.h. Anna. Barn: Paul Arne f. 1920, Folke Ingvar f. 1922.

Rinkaby 2
Areal: Total 1,5 har åker. Tax.-v. 6.200.
Mannbyggn. Uppförd 1898 av nuv. ägares fader.
Stall, ladugård, loge och tobakslada uppförd 1898. Restaurerat 1929.
1 häst, 1 ko, 2 svin.
Nuv. Äg. Köpte gården 1940. Hans fader hade innehaft densamma sedan 1898.
Ägare: Jöns Edvard Persson f. 1901. Son till Per Olsson o.h.h. Elna f. Svensson.

 

Rinkaby 2.18

Areal: Total 50 har, därav 32 åker, 18 sandmark. Tax.-v. 37.000.
Man- och ekonomibyggnad uppf. 1845.
2 hästar, 15 ungdjur. Reakt-fri besättning.
Gården har bebyggts av nuvarande ägares morfader Mårten Svensson f. 1825, d. 1910, gift med Anna Hansen f. 1821, d. 1883. Nuv. ägare tillträdde 1924 efter sin fader, vilken haft egendomen sedan 1884.
Ägare: Martin Olsson. Gården skötes av statare.

 

Rinkaby 2. 24

Areal: Total 8 har, därav 5 åker, 3 betesmark. Tax.-v. 9.700.
Manbyggn. Uppf. 1915. Restaurerad 1936. Stall, ladugård och loge uppf. 1925. Restaurerat 1938.
1 häst, 2 kor, 1 ungdjur, 1 moderssugga, 2 gödsvin, höns till husbehov, 3 gäss.
Gården till släkten 1925 genom köp av nuv. ägare.
Ägare: Alfred Georg Nilsson f. 1898. Son till Nils Hansson o.h.h. Olue Persdotter. Gift 1925 med Mathilda Rosenlund f. 1895, dotter till Anders Rosenlund o.h.h. Ingrid f. Vesterdahl. Barn: Anna Maria Ingeborg f. 1928

Rinkaby 3.1

Areal: Total 11,5 har, därav 10åker, 1,5 ängsmark. Tax-v. 10.700.Manbyggn. Uppf. 1880-talet. Restaurerad 1941. Stall, ladugård och loge uppf. 1939. Av nuv. äg. Loge 1904, lada 1880.
3 hästar, 2 unghästar, 4 kor, 3 ungdjur, 1 galt, 3 moderssuggor, 4-6 gödsvin, höns
till husbehov. Reakt-fri besättning. Nuv. äg. Köpte gården 1915.
Ägare: August Nilsson f. 1886. Son till Nils Svensson o.h.h. Kerstin Nilsdotter. Gift med Ida Hansson f. 1883, dotter till Hans Persson o.h.h. Botilda f. Johansson. Barn: Britta f. 1915 (gift med Hilding Ologsson, barn: Lilian f. 1933, Karl Axel f. 1935), Karl f. 1917 (gift med Anna f. Jönsson, barn: Rolf Gunnar f. 1939). Gunnar f. 1919, d. 1939, Hans Axel f. 1920, Helga Ingeborg f. 1928.

 

Rinkaby 6.2 Sandsjöborg

Areal: 45,5 har, därav 29 åker, 16,5 skogs- och betesmark. Tax.-v. 50.300.
Manbyggnad uppf. 1884. Ekonomibyggnad uppf. 1880.
10 hästar, 1 tjur, 10 kor, 8 ungdjur, 30 svin.
Gården innehades 1842-61 av nuv. ägares farfader samt 1868-1896 av dennes son.
Nuv.äg tillträdde 1922 efter sin broder, vilken innehaft gården sedan 1906.
Ägare: Jöns Olsson o. Gerda Olsson f. resp 1884 och 1886. Barn till Ola Nilsson o.h.h. Elna.

 

Rinkaby 6.20 Fridhem

Areal: Total 7,5 har åker. Tax.-v. 12.300.
Manbyggnad helt restaurerad 1942 av nuv. äg. Stall och ladugård restaurerade 1938.
2 hästar, 4-5 kor, 2-3 ungdjur, 4 svin, höns till husbehov. Reakt-fri besättning.
Nuv. äg. Köpte gården 1936.
Ägare: Erik Hilding Dahlberg f. 1909. Son till Janni Dahlberg o.h.h. Sissa f. Persson. Gift 1940 med Elin Frideborg Eriksson f. 1906, dotter till Jöns Eriksson o.h.h. Emelia f. Olsson. Fosterbarn: Carmit f. 1936.

 

Rinkaby 7.5

Areal: Total 31 har, därav 14 åker, 1 ängsmark. Tax.-v. 22.500.
Manbyggnad uppf. 1851, restaurerad 1926. Ekonomibyggn. Uppf. 1890, restaurerad 1935.
2 hästar, 8 kor, 4 ungdjur, 3 moderssuggor, 8 gödsvin, höns till husbehov. Reakt-fri besättning.
Gården till släkten 1834 genom köp av nuv. äg. Farfader Valdemar Persson f. 1807, d. 1890. Nuv. äg. Övertog den 1902 efter sin fader, vilken innehaft densamma sedan 1891.
Ägare: Nils Jöns Waldemarsson f. 1869. Son till Jöns Waldemarsson o.h.h. Kersti. Syster till äg: Anna f. 1877 (husföreståndarinna). Fosterbarn: Klara Ingeborg.

Enligt Juhani Taipale stämmer ej informationen ovan från Gods & Gårdar 1943. Enligt Taipale var Klara Ingeborg barn till Anna f. 1877. Juhani Taipale var fosterbarn till Klara Ingeborg.

 

Rinkaby 9.5

Areal: 9 har, därav 3 åker, 6 betesmark. Tax.-v. 6.600.
Manbyggnad uppf. 1888, restaurerad 1943. Ekonomibyggnad uppf. Samtid med manbyggn. Ombyggd 1943.
1 häst, 2 kor, 2 svin, höns till husbehov.
Gården övertogs 1888 av nuv. äg. Morfader Sven Svensson f. 1843, d. 1923, gift med Bengta Svensson f. 1836, d. 1935. Nuv.äg. tillträdde 1928.
Ägare: Oskar Sigfrid Persson f. 1904, Son till Per Olsson o.h.h. Elna f. Svensson. Ägares faders föräldrar äro Ola Persson f. 1845, d. 1915 o. Elna f. Persson (död).

 

Rinkaby 9.9 Norrbacka

Areal: Total 59 har, därav 20 åker, 39 skogs- och sandmark. Tax.-v. 33.900.
Manbyggnad uppf. i början av 1800-talet. Restaurerad 1941, då den inreddes med värme-, vatten- och avloppsledningar. Ekonomibyggn. Uppf. samtid med manbyggn restaur. 1941. F.n. hålles ingen djurbesättning, enär gården brukas tillsammans med Rinkaby Nr 11.2 där djurbesättning finnes. Gården till släkten 1914 genom köp av nuv. äg.
Ägare: Nämndeman Ola Andersson f. 1888. Son till Anders Nilsson o.h.h. Hanna Olsdotter. Gift 1942 med Margit Elisabeth Olsson f. 1905.
Ägare: är ordförande i komm-nämnd, och komm-stämman samt komm-fullm. Sedan 1928, nämndeman sedan 1933. Ordf. i Rinkaby Bränneriförening samt kassör i Rinkaby mejeriförening, styr-led. i Nya Sparbanken i Kristianstad.

 

Rinkaby 9.12

Areal: 10 har åker, 3,7 ängsmark. Tax.-v. 13.600.
Manbyggnad uppf. 1897, restaurerad 1927. Stall och ladugård uppf. 1897, ombyggda 1929. Röklada uppf. 1941.
2 hästar, 5-6 kor, 4 ungdjur, 2 moderssuggor, 4-5 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1889 genom köp av Nils Vilh. Levin. Sonen nuv. äg. Tillträdde 1924.
Ägare: Per Inge Levin f. 1888. Son till Nils Vilh. Levin o.h.h. Karna f. Svensson. Gift 1924 med Emma Sofia Svensson f. 1888, dotter till Sven Svensson o.h.h. Anna f. Persson. Barn: Sven Inge Vilhelm f. 1926, Nils Kurt Allan f. 1929.

 

Rinkaby 9.14

Areal: Total 4,5 har, därav 4 åker, 0,5 ängsmark. Tax.-v. 7.000.
Stall och ladugård uppf. 1938 av nuv. äg. Tobakslada 1905.
2 hästar, 1 unghäst, 3 kor, 2 ungdjur, 1 moderssugga, 3-4 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1923 genom köp av Måns Svensson. Sonen nuv. äg. Tillträdde 1923.
Ägare: Sven Månsson f. 1882. Son till Måns Svensson o.h.h. Inga Olsdotter. Systern Olga Karolina f. 1892 är husföreståndarinna å gården.

 

Rinkaby 10.8

Areal: Total 45 har, därav 30 åker, 5 skog, 10 betesmark. Tax.-v. 47.000.
Manbyggnad uppf. 1890 inredd med värme-, vatten- och avloppsledningar. Stall och ladugård uppf. 1890, tobakslada 1870-talet. Magasin, loge och svinstall 1912. 2 statarbyggnader resp. 1820 och. 1914.
3 hästar, 1 tjur, 6 kor, 9 ungdjur, 50-tal gödsvin, 100-tal höns.
Gården till släkten 1875 genom köp av nuv. äg. Fader. Sonen tillträdde 1902.
Ägare: Sven Waldemar Olsson f. 1878. Son till Ola Svensson o.h.h. Karna Waldemarsdotter. Gift med Anna Maria Månsson f. 1881, dotter till Måns Nilsson o.h.h. Elna Eriksdotter. Barn: Erik Waldemar f. 1903, Margit f. 1905, Anna Viola f. 1910, Elsa Karna f. 1925.
Ägare: är kyrkovärd sedan 1915. Har tidigare innehaft ett flertal andra komm. Uppdrag.

 

Rinkaby 11.2 (1955 fick gården namnet Sjövången, redaktörs anteckning)
Areal: 87 har, därav 40 åker, 47 skogsmark. Tax.-v. 62.100.
Man- o. ekonomibyggn. uppf. i början av 1800-talet. Restaurerat 1941.
5 hästar, 1 tjur, 16 kor, 20 ungdjur, 50-tal höns. Reakt-fri besättning.
Nuv. äg. Övertogo gården 1933 efter sin broder Nils Andersson.
Ägare: Anna och Nelly och Ola Andersson f. resp. 1883, 1885 och 1888. Barn till Anders Nilsson o.h.h. Hanna Olsdotter. Ola Andersson gift 1942 med Margit Elisabeth Olsson f. 1905. Ola Andersson är nämndeman.

 

Rinkaby 13.3 (Friskatorpet fick sitt namn 1989 av Per Enarsson -redaktörs anteckning)
Areal: Total 29,4 har, därav 25,4 åker, 4 betesmark. Tax.-v. 32.700.
Mannbyggn. Uppf. 1845, restaurerat 1940. Ekonomibyggn. Uppf. 1927.
3 hästar, 7-8 kor, 6 ungdjur, 1 svin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1863.
Nuv. äg. Tillträdde 1937.
Ägare: Martin Enar Johnsson f. 1904. Son till Jöns Johnsson o.h.h. Anna Olsdotter. Gift 1938 med Ebba Lindblad f. 1906, dotter till Olof Lindblad o.h.h. Anna f. Persson. Barn: John Olof f. 1939, Per Enar f. 1940, Anna Kristina f. 1941.

 

Rinkaby 14.1 (Massagården fick sitt namn i början av 1900-talet då Matts Svensson ägde gården och i folkmun sades ”Ska gå ner till Massas”)
Areal: Total 76 har, därav 30 åker, 46 betesmark. Tax.-v. 51.400.
Manbyggn. Uppf. 1868, restaurerad 1939 av nuv. äg. Inredd med vatten- o. avloppsledningar samt värmeledning. Stall o. ladug. Uppf. 1935, lador 1902.
2 hästar, 80 svin, höns till husbehov.
Traktordrift.
Gården till släkten 1929 genom köp av nuv. ägares fader. Sonen tillträdde 1937. Gården hade varit i föregående släkts ägo 1400-talet. Å ägorna finnes ett gravfält från järnåldern.
Ägare: Nils Gösta Johnsson f. 1902, Son till Jöns Jonsson o.h.h. Anna Olsdotter. Gift 1930 med Mitzi Schleifer f. 1905, dotter till Ludvig Schleifer o.h.h. Marie f. Wagner. Barn: Gerd Marianne f. 1932.

 

Rinkaby  15.4
Areal: total 1 har åker. Tax.-v. 7.400
Manbyggn.uppf. 1896. Tobakslador uppf. 1903.
Gården till släkten 1890 genom köp av nuvarande ägarens fader. Nuv. äg. Tillträdde 1908.
Ägare: Mathilda o. Hanna Mårtensson f. resp 1880 och 1890. Döttrar till Sven Mårtensson o.h.h. Elna f. Hansson

 

Rinkaby 15.17

Areal: Total 24 har, därav 20 åker, 4 ängsmark. Tax.-v. 27.300.
Mannbyggn. Uppf. 1910, restaurerad 1937.
Stall, ladugård och loge restaurerat 1921-22.
2-3 hästar, 1-2 kor, 2 svin, höns till husbehov, 6-7 kalkoner.
Nuv.äg. köpte gården 1919.
Ägare: Anders Anton olsson f. 1883. Son till Ola Andersson o.h.h. Kerstin f. Nilsson. Gift med Sigrid Johansson f. 1886, dotter till Johan Svensson o.h.h. Bengta f. Andersson. Barn: Nils f. 1907, Kerstin f. 1909, Olle f. 1908, Britta f. 1912, Arthur f. 1912, Gösta f. 1914, Anders f, 1917, Stig f. 1918, Elsa f. 1923, Sture f. 1924.

 

Rinkaby 16.1

Areal: Total 80 har, därav 30 åker, 50 betesmark o. övr. mark. Tax.-v. 41.000.
Mannbyggn. Uppf. 1897. Stall uppf. 1912, Loge uppf. 1930.
10-12 hästarm 1 tjur, 10 kor, 10 ungdjur, 10-15 svin. Ett 20-tal höns.
Gården till släkten 1870-talet genom nuv. äg. Fader.
Ägare: Alfred Persson. Son till Per Nilsson o.h.h. Karna f. Mårtensson.

 

Rinkaby 18

Areal: Total 1,75 har, därav 1,5 åker, 0,25 ängsmark. Tax.-v. 3.300.
Mannbygn. Uppf. 1876, tillbyggt 1933. Stall, ladugård o. lada uppf 1915.
1 ko, 1 ungdjur, 2 svin.
Nuv.äg. köpte gården 1933.
Ägare: Karl Hjalmar Palmkvist f. 1899. Son till Olle Palmkvist o.h.h. Maria f. Persson. Gift 1933 med Martha Johnsson f. 1901, dotter till John Johnsson o.h.h. Anna f. Söderberg.

 

Rinkaby 18.6

Areal: total 7,5 har åker. Tax.-v. 9.500.
Mannbyggn. Uppf. 1890, restaurerad 1936. Stall o. ladugåd uppf samtid med manbyggn. Ombyggt 1915. Loge omb 1904, lada 1908.
2 hästar, 3 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 2-4 gödsvin, höns till husbehov.
Nuv. äg. Övertog gården 1903 efter sin svärfader, vilken innehaft densamma sedan 1890.
Ägare: Sven Söderberg f. 1869. Son till Ola Söderberg o.h.h. Boel. Gift 1903 med Elna Nilsson f. 1880, dotter till Nils Svensson o.h.h. Pernilla Jönsdotter. Barn: Anna f. 1904, Edit f. 1907, Ola f. 1910, Rut Marie f. 1915.

 

Rinkaby 21.24 Herkules

Areal: Total 37 har, därav 25 åker, 12 betesmark.
Man o.- ekonomibyggnad uppf. I början av 1900-talet.
3 hästar, 7 kor, 5 ungdjur, 4 svin och ett 20-tal höns.
Nuv. arr. Tillträde 1934.
Ägare: Herkules Tegelbruk
Arr: Gunnar Åhlund f. 1902, Son till Olof Åhlund o.h.h. Bengta. Gift 1929 med Märta f. Hansson. Barn: Ebba, Lennart, Margit, Kerstin och Åke.

 

Rinkaby 23.24

Areal: Total 3,2 har. Därav 2,7 åker, 0,5 ängsmark. Tax.-v. 5.900.
Mannbyggn uppf. 1913 av nuv. äg. Tillbyggt 1923, 1931 och restaurerat 1938.
Stall och ladugård uppf. 1926, lada 1914.
1 häst, 1 ko, 1 ungdjur, 3 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten genom köp av Ola Nilsson, vilken efterträddes av sonen Sven Olsson. Dennes son, nuv. äg. Tillträdde 1914.
Ägare: Mårten Svensson f. 1888. Son till Sven Olsson o.h.h. Hanna f. Vesterdahl. Gift med Ida f. Persson dotter till Per Persson o.h.h. Anna f. Nilsson. Barn: Per Harry f. 1910, Anna Margit f. 1916, Sven Ragnar f. 1920.

 

Rinkaby 25.4

Areal: Total 16,5 har åker. Tax.-v. 20.000.
Manbyggn uppf. Vid laga skifte. Restaurerat 1940. Stall restau. Och ombyggt 1936.
2 hästar, 1 unghäst, 5-6 kor, 2 ungdjur, 1 moderssugga, 7-8 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten  1869 genom köp av nuv. äg. Morfader Anders nilsson f. 1830. Nuv äg. Övertog den 1942 efter sin fader, vilken varit ägare sedan 1906.
Ägare: Anders Gunnar Andersson f. 1906, Son till Ola Andersson o.h.h. Anna f.
Andersson. Syskon till ägaren: Gerda Elisabeth f. 1898, Olga Amalia f. 1901.

 

Rinkaby 25.22 Rosendahl

Areal: Total 4,4 har åker. Tax-v. 29.200.
Boningshus och uthus uppf. 1906.
1 svin, höns till husbehov.
Jorden till släkten genom nuv. äg. Morfaders fader Ola Luft, vilken efterträddes av sonen Sven Olsson f. 1831. Gift med Marna Svensson f. 1834. Efter honom kom sistnämnda år nuv. ägs. Fader o. 1936 nuv. äg. Vilken uppf nytt boningshus.
Ägare: Sven Mauritz Mårtensson f. 1905. Son till Joel Mårtensson o.h.h. Hanna f. Svensson. Gift 1936 med Kerstin Herta f. Schölin, dotter till Johan Schölin o.h.h. Anna f. Hult. Barn: Sven-Axel f. 1940.

 

Rinkaby 27.4 Norregård

Areal: Total 40,5 har åker. Tax.-v. 39.300
Manbyggn uppf i början av 1800-talet, restaurerat 1941. Ekonomibyggn uppf. 1938-41. Garage och loge 1925.
4 hästar, 3-4 unghästar, 1 tjur, 9 kor, 10 ungdjur, 3-4 moderssuggor, 5-6 gödsvin, höns till husbehov.
Gården till släkten 1861 genom Sven Olsson o.h.h. Hanna Olsdotter. Gift 1909 med Nelly Larsson f. 1889, dotter till Lars Svensson o.h.h. Hanna. Barn: Sven Harry f. 1911, Helga Lovisa f. 1912, Astrid Natalia f. 1914, Lars Gunnar f. 1918.

 

Rinkaby 27.5

Areal: Total 6,8 har åker. Tax.-v. 10.700.
Manbyggn uppf. 1867, ombyggt 1914. Ekonomibyggn uppf 1867 och reparerad 1916.
2 hästar, 3 kor, 2 ungdjur, 1 moderssugga, 4 gödsvin, 30-tal höns.
Gården inköptes av nuv. äg. 1933 från hans fader, vilken 1889 köpt den efter sin morbroder Nils Nilsson f. 1831 och dennes hustru Bengta Olsson f. 1826. Morbrodern hade i sin tur köpt gården 1867.
Ägare: Thure Jonsson, f. 27/4 1899. Son till John Johnsson (f. 11/7 1865) o.h.h. Anna Söderberg f. (14/10 1862).

 

Rinkaby 28.2 Knutstorp

Areal: Total 30,2 har, därav 18 åker, 10 skog, 2,2 sandjord. Tax.-v. 27.000.
Manbyggn uppf. 1880, restaurerad 1932. Stall, ladugård och lada uppf 1880, restaurerad 1932. 4 tobakslador uppf. Resp 1939, 1941, 1942 o. 1943.
4 hästar, 2 unghästar, 8 kor, 4 ungdjur, 2 moderssuggor, 15 gödsvin, höns till husbehov. Gården till släkten på 1870-talet genom nuv. äg. Svärfader Bonde Nilsson f. 1842, d. 1914, gift med Hanna Hansson f. 1844, d. 1890. Nuv. äg. Tillträdde 1915.
Ägare: Ola Andersson f. 1877. Son till Anders Olsson f. 1840 o.h.h. Elsa Isaksson f. 1840. Gift 1914 med Ingrid Bondesson f. 1881. Barn: Eric Anna Bonde f. 1918, Gunnar Eve f. 1920.

 

Rinkaby 28.4

Areal: 11 har åker, 25,5 betesmark. Tax.-v. 15.600.
Manbyggn uppf. 1871, restaurerad 1942. Stall och ladugård uppf. 1871, loge 1911, röklada 1938.
3 hästar, 5 kor, 3 ungdjur, 1 moderssugga, 5-6 gödsvin, höns till husbehov. Gården till släkten 1870 genom köp av nuv. ägs farfader Erik Jönsson. Nuv. äg. Tillträdde 1934.
Ägare: Gösta Sigfrid Eriksson f. 1909. Son till Jöns Eriksson o.h.h. Emilia f. Olsson. Gift med Hilma Elina Persson f. 1908, dotter till Janne Persson o.h.h. Sigrid f. Svensson. Barn: Hjördis f. 1933.

Rinkaby 32.6 Solhäll

Areal: Total 1,75 har åker. Tax.-v. 7.500.
Manbyggn uppf. 1928, ladugård och lada 1930 av nuv. äg.
1 svin, 20-tal höns, 1 gås.
Nuv. äg köpte gården 1915.
Ägare: Per Frantz f. 1865. Son till Håkan Faijersson o.h.h. Anna Svensdotter. Gift 1888 med Karna Faijersson f. 1869, dotter till Faijer Olsson o.h.h. Hanna f. Svensson. Barn: Nils f. 1888, Annette f. 1891, Sigrid f. 1893, Henneing f. 1895, Per f. 1897, Hanna f. 1899, Ester f. 1901, Per Sigfrid f. 1903, Karl Erik f. 1906, Gösta f. 1910, Axel Gunnar f. 1913.

Rinkaby 32.6

Areal: Total 3,5 har, därav 2,5 åker, 1 ängsmark. Tax.-v. 7.400.
Manbyggn uppf. 1907, restaurerad 1939. Ladugård och lada uppf. 1907, restaurerad 1932. Tobakslada uppf. 1917.
2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 3-4 gödsvin, 50-tal höns.
Gården till släkten 1942 genom köp av nuv. äg. Vilken arrenderade densamma sedan 1937.
Ägare: Gösta Vilhelm Frantz f. 1910, son till Per Frantz o.h.h. Karna f. Faijersson. Gift 1938 med Karin Alfhild Persson f. 1914, dotter till Karl Persson o.h.h. Anna f. Persson.