Försvarets Flygfoto okänd årgång

Foto: utlånat av Sven Persson, Rinkaby.
Fotot är från okänd årgång

Nedan: Alexandra har markerat ”diverse”