Elsa Johnsson minns Gårdsskiftet

Gårdskifte
En sekel gammal gård
som tryggt på slätten står.
Har lämnats bort till vård
i generationer år från år.
Man serr hur gården gått
från far till son i arv.
Som pilt vid slipsten stått
och vevat varv på varv.

Där har de gamle gått
och kämpat hårt sin strid.
Där mättes deras mått
där gingo de till frid.
De sågo dagens purpursky
på fästet stråla fram.
De sågo aftonsolen fly
bak gyllne åsars kam.

Må nya släkten träda fram
med unga krafters vilja.
Må barnafötter dansa glam
på gamla brädors tilja.
Med ungdom som fårorna följa
i bygdens och lantlivets dag.
Som lyssnar till vassarnas bölja
som vävstolens tonlösa slag.

Författare: Elsa Johnsson
Publicerad: IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1968