Riksdagsman Ola Perssons Minnesanteckningar

– Ett inscannat häfte från Kristianstads Läns Tidning 1954.
– Tack till Bengt Waldemarsson för utlåning av häftet.