Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Upp till kamp med Rinkaby SSU!

Möte i "Folkets Hus". Till höger om talarstolen ses Lennart Rudolfsson.


Foto: Har vänligen lånats ut av Bengt Roskvist, Rinkaby.

Upp till kamp - SSU-möte!