Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Tobaksmonopolet Brinner!

Tobaksmonopolet på Ola Perssons Väg brinner ner år 1991 den 27/6.


Bilder utlånats av: Sven Persson