Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Sista kommunfullmäkte i Rinkaby år 1951


Ur Edvin Möllerstedts bokhäfte; "Från flydda tider men även i nuet" 1989.


Stig Roskvist har skrivit ned namnen på personerna.