Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Så såg väg 118 ut förr!

Nuvarande väg 118 genom Rinkaby i sydlig riktning. Byggnaden på bilden är gamla skolan, nuvarande förskolan "Femöringen".


Bild: Har vänligen lånats ut av Karl-Bertil Karlberg, Rinkaby.

Bild: Hembygdens Jul 1986


Mannen på cykeln kommer från Norr och cyklar söderut mot Åhus.