Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               


Mel: Skånska slott och herresäten


På Hammarsjöns östkust vi har våra jordar

Med päror och bedor och angus i hjordar

De som färdas längs 118 får underskön vy

I sandflyktens hjärta där ligger vår by


Tobak och sparris har odlats i mängder

Torv har ju brutits och delat marken i längder

Knekten han tränas att skildra gevär

Himmeln på jorden vi lovar och svär


På kronans domäner bland bomber och tallar

Höres Tobbe och Kristian på kossorna kallar

Både skottar, japaner och australiensare finns

Friskatorpet har kött så som anstår en prins


Hos riksdagsman Gunnar numera huserar

Experter på päror och hur man planterar

För alla som Norrvik passerar med bil

Kan njuta av infart prydd av stenar och pil


Mellan dammar för tegel ett arbete pågår

Att riva ett glashus tar mer än ett halvår

Hos makarna Pålsson det bliver så fint

Rosendal dock har visats, kan vara småklint


På Alfåkras sandstäpp man känner sig kallad

Att förse vårat madbor med dill, lök och sallad

Från tidigt på morgon till sent ut på natt

Köres traktorer utan handen på ratt


Norregårds päror är prima primörer

Gåsflockens kackel vill slippa hörer

På ISO och IP och Sigill de har koll

Kopplar gärna av genom att rulla en boll


Att bygga ett hus eller rensa ett dike

Inhysa häst från den fattige eller den rike

På Massagården där löses ju allt

Från lösa tak till en häst som har blivit så hallt


På Sjövången hundarna höres ju skalla

Och avvanda kalvar på kossorna kalla

Avel med angus och hästar här finns

Hoppas vi något från majgillet minns.
Text: Jens Fjelkner, år 2014.
Rinkabys Gillesvisa 2014