Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Rekordtidig potatissättning år 1967


Ur Edvin Möllerstedts bokhäfte; "Från flydda tider men även i nuet" 1989.


Det sägs att hästen är "Kronans" och att man fick arrendera deras hästar under vissa perioder. /Admin