Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Olssons Affär & Café

Rinkaby 73

Ägare: Caféägare Hilding Olsson

Areal 962 kvm

Tax.-v. 6.600 kr

Brandf.v. 16.000 kr

Tomtv. 600 kr


Rev. trähus uppfört 1897 av byggm. Eric Jönsson. 2 våningar, 1 lägenhet, 3 rum, kök, veranda, källare.


Nuv. ägare övertog fastigheten genom köp av Jöns Eriksson år 1936. Lagfart samma år.


Ägare: Född 21/5 1897 i Trolle Ljungby, son till Ola Svensson o.h.h. Elna f. Svensson. Gift med Kerstin f. Eriksson f. 1900 i Rinkaby. Barn: Ingvar f. 1927, Maj-Britt f. 1926.


Ägaren innehar caféverksamhet sedan 1923.Källa: Svensk Bebyggelse 1945Nedan till vänster ses Hilding Olsson avnjuta sitt ettemiddaskaffe