Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Linderbergs Affär får ny ägare!


Ur Edvin Möllerstedts bokhäfte; "Från flydda tider men även i nuet" 1989.


(Oklart vilken tidning artikeln publicerades i)