Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Korrekturläsning av Hembygdens Jul 1985

Några av Eldsjälarna bakom Hembygdens Jul-tidningarna som gavs ut 1966-1990 av Rinkaby IOGT-förening.Ur Edvin Möllerstedts bokhäfte; "Från flydda tider men även i nuet" 1989.