Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Året nittonhundra det var ju femtiotvå

kom det ju ut ett påbud att kommunerna var för små

för att få det bättre så tvingades man nu

att i vår hembygd foga samman ett antal utav sju.


Många frågor skulle knäckas utav detta fyrtital

som valts att vara fullmäktige i Fjälkinge tingssal

att föret först var dåligt i denna inkörsport

blev tidigt uppenbarat för alla på vår ort.


Men åren svunno snabbt och man skrev nu femtiofyra

det lackade mot jul och var mycke att bestyra

så kom även förslag om granar som skulle sprida ljus

på torg och samlingsplatser i närhet av guds hus.


Överens det var man att förslaget det var bra

men kommunen var sjuarmad o alla ville ha

det blir för dyrt sa Erik det får vi låta va

vi har viktigare saker att av skattepengar ta.


Snickaren uppå godset han tänkte nu som så

om jag talar med jägmästaren så skall det säkert gå

att en stor gran tigga ifrån skogsförvaltningen

och Kaj han var som vanligt kvick med orienteringen.


En brandgata är påbörjad strax norr om riksfemton

se ut en gran o hugg den o kör den därifrån

så skall den säkert pryda sin plats i Rinkaby

o vacker bli att skåda då seden där är ny.


Både Edvin Nils och Erik det var de grannar tre

som kvickt samlades i vagnen för att sig bege

att hugga och lasta det som ej var prutmån på

men en julklapp till församlingen det menades ju så.


För att få ljus i granen fick allmänheten ge

en frivillig slant i bössan ombesörjt av Albin P

sladdar fick nu kopplas och kontakterna omses

att detta skulle funka uppdrogs åt Tage S.


Både Kalle Anders Edvard och även Robert H

var med att förverkliga saken och drogo sina strå

en tradition som har bevarats i åren tjugotre

skall var vårt tack och vackra minne för årena med de.


Till slut så vill jag hoppas att ännu i många år

granen skall bli en prydnad på skolgården där den står

och juleljusen tindra för stora och för små

när de på väg till helgedomen förbi den skola gå.


Författare: E.M

Publicerad:  IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1976

Julgranen