Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Handlare Olsson

Här ses till vänster Handlare Olsson (Olssons Affär på hörnan vid infarten till Gälltoftavägen) tillsammans med Molle Strand avnjuta ettemiddasköffet.


Foto: Har vänligen lånats ut av Karl-Bertil Karlberg.