Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Gymnastikuppvisning 1959

1959 var det gymnastikuppvisning på skjutfältet. Ledare var Karin Nilsson (f.d. Fjelkner).


Foto: Har vänligen lånats ut av Bodil Persson, Rinkaby.