Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               


Engelskt Lancasterplan.

Enligt Hembygdens Jul 1978 landade flera skadeskjutna sådana i Rinkaby.


Bilder utlånats av: Sven Persson, återfinns även i Hembygdens Jul 1978.

Flygplan landar i Rinkaby!

"Den flygande fästningen" - The Flyinge Fortress, som var ett amerikanskt B-17 bombflygplan. Oklart är dock när och i vilket sammanhang som planet landat i Rinkaby.


Bild: Sven Persson, Rinkaby