Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Foto: utlånat av Sven Persson, Rinkaby.

Fotot är från okänd årgång


Nedan: Alexandra har markerat "diverse"

Försvarets Flygfoto År ??