Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Foto: äges av Alexandra Karlsson

Fotot är från år 1953.

Försvarets Flygfoto 1953