Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Rinkabyalfabetet 1968


A nderssons Favörbutik,

    på alla varor är den rik.


B ilisterna fin sikt ni gav,

    när häckarna de klipptes av.


C yklar, mopeder och ännu mer,

    hos Monark ni säkert ser.


D emontering av bilar går fort,

    hos Nordströms i Gälltofta går det som smort.


E rik har ”grönt” att sälja,

    det är bara till att välja.


F otbollslagets mål det var,

    ”upp till femman”,  men blev kvar.


G ymnastikens muntra kvinnor,

    ropar: hektona så snabbt försvinner.


H älsovårdsnämnden är väldigt sträng,

    Fårabäcks Havsbad fick rådet: stäng.


I OGT fått ny lokal,

   nu blir hyran minimal.


J ulens grupper, kransar, blommor,

   från Horna Handelsträdgård kommer.


K opparboden drar folk i skaror,

    säljer bara gamla varor.


L inderbergs med bud och över disken,

    säljer allt – från gryn till fisken.


M otorverksta´n vi inte ska glömma,

    ett är säkert: vi den vill berömma.


N ästa affär: Hemcharkuteri,

    fyllda diskar med godheter i.


O m ni spela vill biljard,

    lugnt och skönt och ej hasard.


P elle Målare har bråttom,

    men tid i jul får han nog gott om.


Q vick, Per Gunnar, en idol,

    i varje match gör han ett mål.


R öda Korset syr och stickar,

    pengarna till hjälp de skickar.


S ven Pers med sin nya skylt,

    säljer allt – från salt till sylt.


T egelbruket är så tyst,

    därifrån hörs ej ett knyst.


U tan kiosker det inte går,

    korv med mos vi ej försmår.


V annerberga IF är kvar i femman,

   - fast utan plan – det är dilemman.


X tra varmt, det inte stör,

    om Hugo Svensson kopplat rör.


Y stra spelare från Viby,

    sväva ny på femmans sky.


Z enier, astrar, rosor m.m.

    från plantskolan i Gälltofta vi plantera.


Å keriet är bra att ha,

    Ljungdahl kommer när han blir bra.


Ä r TV:n sönder, då allt är i moll,

    ring Harrysson, Horna, tjugotvå, femtiotre, nio, noll.


Ö nskemålet Ni nu får:

    Annonsera flitigt nästa år,

    men om ni är nöjda med krian,

    är priset fritt – dock ej under tian.

    Lämnas in till Anna Strand,

    varmt vill vi trycka Er givmilda hand.
Författare: Nils Ljunggren

Publicerad: IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1968.