Rinkabys Historia

                          -  samlade historier från Rinkaby, Skåne.

               

Gårdskifte

En sekel gammal gård

som tryggt på slätten står.

Har lämnats bort till vård

i generationer år från år.

Man serr hur gården gått

från far till son i arv.

Som pilt vid slipsten stått

och vevat varv på varv.


Där har de gamle gått

och kämpat hårt sin strid.

Där mättes deras mått

där gingo de till frid.

De sågo dagens purpursky

på fästet stråla fram.

De sågo aftonsolen fly

bak gyllne åsars kam.


Må nya släkten träda fram

med unga krafters vilja.

Må barnafötter dansa glam

på gamla brädors tilja.

Med ungdom som fårorna följa

i bygdens och lantlivets dag.

Som lyssnar till vassarnas bölja

som vävstolens tonlösa slag.




Författare: Elsa Johnsson

Publicerad: IOGT-föreningens Hembygdens Jul 1968